Ons team

Center for Artefact Research vzw wilt een zo uitgebreid mogelijk pakket materiaalstudies kunnen aanbieden. Wij zoeken bij iedere materiaalcategorie een of meer enthousiaste en bevlogen specialisten. Een dergelijke interdisciplinaire samenwerking garandeert een hoge kwaliteit. In het kader van kennis delen en verspreiden, geven wij ook getalenteerde juniorspecialisten de kans ervaring op te doen en zich te ontplooien. Zij staan echter altijd onder begeleiding van een meer ervaren specialist.

Ons team blijft zich uitbreiden en telt op dit ogenblik 12 specialisten. Samen bestrijken zij de categorieën (post-)middeleeuws aardewerk, Romeins aardewerk, kleipijpen, dierlijk bot, visbot, menselijk bot, metaalvondsten (excl. munten), bouwmaterialen, hout, maritieme archeologie, collectiebeheer, archiefonderzoek, technische tekeningen en vondstpresentatie. Hieronder worden de specialisten aan u voorgesteld.


  Yvonne de Rue

  specialist (post-)middeleeuws aardewerk

  Vaardigheden: aardewerkevaluaties (NL), aardewerkassesments (BE) aardewerkrapporten (BE en NL), advies aan stadsdiensten, lezingen & aardewerkworkshops, tentoonstellingsbouw, aardewerkdeterminatie & -datering, Deventer-systeem, typochronologie, tafonomische studie adhv aardewerk, macroscopische bakselstudie, slijpplaatjesanalyse, gedrag- en gebruiksstudies, vingerindrukken, productieorganisatie, technische tekeningen, vondstfotografie, Romeins aardewerk (basis).

Regio's: Vlaams Brabant (BE), Zeeland (NL), Limburg (NL)  

Publicaties, werkervaring & opleiding


Dana Piessens

specialist (post-)middeleeuws aardewerk

Vaardigheden: aardewerkrapporten (BE en NL), aardewerkassessments (BE), advies aan stadsdiensten, aardewerkdeterminatie & -datering, Deventer-systeem, typochronologie, tafonomische studie adhv aardewerk, gedrag- en gebruiksstudies, productieorganisatie, keramiektekenen, paleografie, archiefwerk, historisch onderzoek, Romeins aardewerk (basis). 

Regio's: Mechelen (BE), Limburg (NL)

Publicaties, werkervaring & opleiding


Lieke van Diepen

specialist Romeins aardewerk

Vaardigheden: aardewerkdeterminatie & -datering, statisch onderzoek, typochronologie, tafonomische studie adhv aardewerk, (post)-middeleeuws aardewerk (basis).

Regio's: rivierengebied/limes en Limburg (NL en BE), o.a. Nijmegen (NL), Alphen a/d Rijn (NL), Leiden-Roomburg (NL), Utrecht (NL), Voorburg Forum Hadriani (NL), Buchten (NL), Heel (NL), Susteren, (NL), Maasmechelen (BE) en Xanten (DU).

Publicaties, werkervaring & opleiding


Ben Gruwier

specialist archeozoölogie

Vaardigheden: determinatie van vogel- en zoogdierresten, basiskennis determinatie visresten, (functioneel) morfologisch- en morfometrisch onderzoek (geometric morphometrics) aan fossiële zoogdieren.

Materiaalervaring: (post-) middeleeuwse collecties uit West-Europa en paleoecologische studies aan Midden-en Laat Pleistocene vertebraten uit (Zuidoost-)Azië. Ervaring met archeozoölogische collecties uit o.a. België (Leuven, Tienen, Velroux, Froidmont), Nederland (Henkeput), Frankrijk (Bavay, Hondschoten, Calais, Parijs, Autheverne, Fleury-s-Orne, Bailleul, Abbaye de Marquette), Turkije (Pessinus), Georgië (Nokalakevi) en Armenië (Aghitu).

Publicaties, werkervaring & opleiding


Jordy Aal

juniorspecialist archeozoölogie

Vaardigheden: determinatie en analyse van botmateriaal, zowel in basisdeterminaties (voorkomen van soorten en botelementen) als diepte-analyses (voedseleconomie, samenstelling van de veestapel, leeftijdsbepaling e.d.).

Materiaalervaring: Holoceen botmateriaal van Europese en gedomesticeerde diersoorten. Ervaring met materiaal afkomstig uit verschillende Nederlandse archeologische projecten, o.a. Oegstgeest, Nijmegen, Roermond, Echt en Andijk.

Publicaties, werkervaring & opleiding


Rik Lettany

maritiem archeoloog, specialist technische houtanalyse

Vaardigheden: Materiaaltechnische analyse van archeologisch constructiehout en scheepshout. Ervaring met verschillende registratiemethoden en rapportage van dit type vondsten uit verschillende periodes, uit o.a. Antwerpen (BE), Nicosia (CY), Nissia (CY), Älgö (SE), Stockholm (SE). Zowel aan land als onder water.

Opleiding:

MA in de Maritieme Archeologie, Syddansk Universitet (2015)
Commercial SCUBA Diver 30 m, Danish Maritime Authority (2014)
MA in de Kunstwetenschappen en Archeologie, Vrije Universiteit Brussel (2013)

Publicaties


Liesbeth Massagé

junior-specialist fysische antropologie (osteologie)

Vaardigheden: Opgraven en vrijleggen van menselijke botresten, determinatie en analyse van menselijk botmateriaal, opstellen biologisch profiel, pathologie, trauma, lengte en algemene gezondheid zowel op niveau van individu als groep (demografie, socio-culterele verschillen...)

Opleiding:

 MSc Forensic Osteology, Bournemouth University (UK)
MA Archeologie, Katholieke Univerisiteit Leuven
BA Archeologie, Katholieke Universiteit Leuven

Guus Gazenbeek

Specialist historisch bouwmateriaal (keramisch, natuursteen)

Vaardigheden: determinatie, interpretatie en rapportage historische bouwmaterialen en gebruiksobjecten van natuursteen en grofkeramiek; interpretatie van historisch bouwmaterialen in archeologische en/of bouwhistorische contexten; interpretatie bouwmateriaal in economische, culturele en bouw- en productietechnische processen, ook op macroniveau.

Periode: Romeins, middeleeuwen en nieuwe tijd.

Regio’s: delta van Rijn, Maas en Schelde en aansluitende gebieden; midden-oosten; macro studies geheel noordwest Europa

publicaties


Center for Artefact Research vzw werkt samen met Archaeo-Fish (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )

Franka Kerklaan

archaeo-ichthyoloog

Vaardigheden: determinatie en analyse van visskeletmateriaal, zowel in basisdeterminaties (voorkomen van soorten en skeletelementen) als diepte-analyses (vangstseizoenen, lengtereconstructies, economische status huishouden e.d.).

 Materiaalervaring: vissoorten van Nederland. Ervaring met materiaal uit verschillende Nederlandse projecten (o.a. Den Haag, Breda, Den Bosch, Hazerswoude-Rijndijk en Emmemloord) van Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen.

Werkervaring:

Augustus 2013-heden zelfstandig archeo-ichtyoloog onder naam van Archaeo-Fish
Mei-augustust 2013 archeo-ichtyoloog Archaeo-Zoo
Mei 2010-april 2013 vrijwillig onderzoeksassistent Archaeo-Zoo

Opleiding:

2013 MSC in de archeologie (Paleoecology) aan Universiteit Leiden

Center for Artefact Research vzw werkt samen met Archeo Focus:

Ester van der Linden

specialist Romeins aardewerk

www.archeofocus.nl

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


Center for Artefact Research vzw werkt samen met Small Finds Archaeology:

Stefanie Hoss

specialist metaalvondsten en kleinvondsten

Groot-Brittanniestraat 122,6663 HV Lent (NL)

www.smallfindsarchaeology.nl


Center for Artefact Research vzw werkt samen met Specialistic Archaeological Research:

Jan van Oostveen

specialist kleipijpen

http://kleipijp.home.xs4all.nl

 

Twitter