Diensten

CAR vzw voert materiaalstudies uit voor de specialismen (post)middeleeuws aardewerk, Romeins aardewerk, dierlijk bot, visbot, bouwhistorie en archeologie van gebouwen, archiefonderzoek en metaalvondsten (excl. munten). Hierbij worden alle mogelijke uitwerkingsniveaus aangeboden, van snelle scans tot diepgaande analyses. Daarnaast bieden wij advies & educatie aan en leveren wij afbeeldingen & vondstcatalogi.

Voor de studie van aardewerk bieden wij wetenschappelijk verantwoorde CAR-uitwerkingsniveaus aan. Om specialistisch onderzoek voor iedereen mogelijk te maken, ook voor de commerciële archeologie, bieden we nu ook CAR-mini’s aan. Dit zijn beperkte diensten die weinig tijd en geld kosten, maar wel een betrouwbare basis garanderen voor verder wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen ook assessments (nieuwe Belgische wetgeving) en evaluaties (KNA-conform).

Het liefste overleggen we van te voren met de opdrachtgever om een oplossing op maat te kunnen leveren. Bij grotere opdrachten komen wij graag van te voren even zelf naar het materiaal kijken, om de opdrachtgever te adviseren over de mogelijkheden van een assemblage en een realistische prijsinschatting te kunnen maken. Onze diensten kunnen worden aangeboden indien de wijze van inzameling van het vondstmateriaal voldoet aan de minimumeisen van het betreffende land.

CAR-mini’s

  • puzzelen en plakken aardewerk
  • assessments (alle door ons aangeboeden specialismen): uitwerkingsadvies op maat conform de nieuwe Belgische wetgeving
  • evaluties (alle door ons aangeboden specialismen): KNA-conform uitwerkingsadvies op maat voor de Nederlandse markt  
  • datering & tafonomie (aardewerk): datering van de vulling en spoor en inschatting van de spoorgeschiedenis en wijze van opvulling
  • basisinventarisatie (alle archeologische materialen): snelle, maar beperkte inventarisatie: aantal fragmenten en individuen, vorm, type, herkomst, datering, baksel/materiaalsoort                                                                  
  • technische tekeningen excl. catalogus (alle arch. mat.)               
  • technische tekeningen incl. catalogus (alle arch. mat.)                       
  • foto’s excl. catalogus (alle arch. mat.)                                           
  • foto’s incl. catalogus (alle arch. mat.)

 

Twitter