Center for Artefact Research VZW wil de studie van archeologische artefacten promoten als middel tot de studie van menselijk gedrag in het  verleden. Aan de hand van drie pijlers proberen we dit doel te verwezenlijken door:

  • het uitvoeren en/of mogelijk maken van archeologische materiaalstudies (determinatie, inventarisatie, analyses, syntheses, doctoraten, masterpapers, etc. )
  • dit vakgebied waar nodig een impuls te geven en het belang en de resultaten van dergelijk onderzoek onder de aandacht brengen, zowel in binnen- als buitenland
  • de kennisopbouw en -verspreiding van dit vakgebied te promoten door o.a. het houden van lezingen, het organiseren van congressen, studiedagen, tentoonstellingen, workshops, stages en opleidingen, het verzorgen en verspreiden van publicaties, het betrekken en begeleiden van studenten en andere geïnteresseerden, het opbouwen van een raadpleegbare referentiecollectie en bibliotheek, etc...


Het laatste nieuws over CAR :

Save the date: Medieval Pottery Research Group Conference 2018

Artefact van de maand: wervel van een bruinvis

In de Begijnenstraat te Mechelen werd een wervel aangetroffen van een bruinvis die erop wijst dat deze zeezoogdieren in het verleden tot diep in het Vlaamse binnenland getransporteerd werden. De vondst in kwestie kon ruim gedateerd worden tussen de 12de en de 18de eeuw en dient wellicht geïnterpreteerd te worden als consumptieafval. Een hakspoor op het fragment toonde aan dat het karkas van dit dier ter hoogte van de staart werd doorgehakt, waarschijnlijk om het in meer hanteerbare stukken te  op te delen.

De bruinvis is de kleinste walvisachtige die in de Noordzee voorkomt en werd waarschijnlijk reeds in de middeleeuwen bejaagd in onze kustwateren. Zo zouden het vooral de vissers uit Wenduine geweest zijn die in de jacht op deze soort gespecialiseerd waren[1].Wellicht werd het vlees dan naar het binnenland getransporteerd om tegen hoge prijs verkocht te worden aan diegenen die het zich konden veroorloven of er recht op hadden. Waarschijnlijk dient dit soort vondsten dan ook vooral geassocieerd te worden met nederzettingen met een zekere sociale status en ecclesiastische sites[2]. Resten van walvisachtigen, werden overigens ook aangetroffen in het Gentse Gravensteen[3] en de abdij van Ename[4].

Ben Gruwier- specialist archeozoӧlogie

 


[1]De Smet, W.M.A. 1979, Geschiedenis en huidige toestand van het onderzoek over cetaceeen in Belgie, Lutra 21, pp. 25-36

[2]Gardiner, M. 1997, The exploitation of sea mammals in Medieval England: bones and their social context, Archaeological Journal 154, 1, pp. 173-195.; Sabin, R., Bendrey, & Riddler, I. 1999, twelfth-century porpoise remains from Dover and Canterbury, Archaeological Journal 156, 1, pp. 1-10.

[3]Van Der Plaetsen, P. 1987, Walvissen...in het Gravensteen, Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent 11, pp. 24-25.

[4]Callebout, D. 1996, Ename: zorg om een Middeleeuws erfgoed, In: De Boe, G. (ed), Archeologie in Vlaanderen III, pp. 26-32.

 

 

Artefact van de maand: haardpot-plavuis

Tussen het keramisch bouwmateriaal afkomstig van een van de onderzoeken uitgevoerd in het kader van de dijkteruglegging bij Nijmegen is een nogal opvallend fragment van een grijsbakkende plavuis of vloertegel aangetroffen. 

Het betreft een zogenaamde haardpot-plavuis met een (gereconstrueerde) breedte van 210 mm vierkant en een dikte van 30 mm. Het midden van de plavuis werd gevormd door een rond gat met een diameter van circa 100 mm. Om de rand van het gat heen is de bovenzijde van de plavuis over een breedte van circa 10 mm licht verdiept en opgeruwd. Dergelijke plavuizen werden gebruikt om ingegraven haardpotten af te dekken, vermoedelijk echter alleen wanneer er sprake was van een versteende vloer of haardplaats. Het gebruik begint in de 14de eeuw en loopt door tot in de 19de eeuw.[1]

Guus Gazenbeek, specialist historisch bouwmateriaal[1]Klück 1988, 163 en Afb 203, zie ook Klück 1990, 72 ev, zie ook afb. 45 boven midden.

 

 

 

Twitter

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief ?
Dit kan door hieronder uw naam en e-mailadres in te voeren.